سه شنبه ٠٥ بهمن ١٤٠٠
------------------------------------------------------------------
سرفصل دوره کاردانی پیوسته صنایع نساجی .............................................. ........................................................................................... دانلود
------------------------------------------------------------------
سرفصل دوره کارشناسی ناپیوسته حسابداری.............................................. ........................................................................................... دانلود
چارت درسی دوره کارشناسی ناپیوسته حسابداری ........................................ ........................................................................................... دانلود
------------------------------------------------------------------
چارت درسی دوره کاردانی ناپیوسته حسابداری ........................................... ...........................................................................................  دانلود
سرفصل دوره کاردانی ناپیوسته حسابداری................................................. ...........................................................................................  دانلود
------------------------------------------------------------------
چارت درسی دوره کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی .................... ...........................................................................................  دانلود
چارت درسی دوره کاردانی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی ورودی مهر......... ...........................................................................................  دانلود
چارت درسی دوره کاردانی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی ورودی بهمن....... ...........................................................................................  دانلود
سرفصل دوره کاردانی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی............................. ...........................................................................................  دانلود
------------------------------------------------------------------
چارت درسی دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت .............. ...........................................................................................  دانلود
چارت درسی دوره کاردانی پیوسته علمی کاربردی الکتروتکنیک - برق صنعتی..... ...........................................................................................  دانلود
سرفصل دوره کاردانی پیوسته علمی کاربردی الکتروتکنیک - برق صنعتی ......... ...........................................................................................  دانلود
------------------------------------------------------------------
چارت درسی دوره کاردانی پیوسته علمی کاربردی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر... ...........................................................................................  دانلود
سرفصل دوره کاردانی پیوسته علمی کاربردی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ....... ...........................................................................................  دانلود
--------------------------------------------------------------------
سرفصل دروس عمومی .......................................................................... ...........................................................................................  دانلود
--------------------------------------------------------------------
سرفصل جدید دروس معارف .................................................................. ...........................................................................................  دانلود
--------------------------------------------------------------------
سرفصل دروس تربیتی .......................................................................... ...........................................................................................  دانلود
--------------------------------------------------------------------
سرفصل درس ریاضیات پیش دانشگاهی ................................................... ...........................................................................................  دانلود
------------------------------------------------------------------
سرفصل درس تربیت بدنی .................................................................... ...........................................................................................  دانلود
------------------------------------------------------------------

 

دانشگاه آزاد اسلامی دهق
اصفهان، شهر دهق، بلوار سردار هاشمی
 کد پستی: 38785-85419     
 نمابر: 42275442
 شماره های تماس: 2- 42275960  
                             42275440-4
 پست الکترونيک: Mail@iaudehagh.ac.ir

كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي دهق مي باشد.