پنج شنبه ٢٩ مهر ١٤٠٠
اداره كارگزينى هيات علمى
                                                          

اداره كارگزينى هيات علمى يكى از اداراتى است كه در حوزه معاونت آموزشى دانشگاه آزاد اسلامى بشرح ذيل عهده دار و وظايفى مى باشد :

 • انجام مراحل جذب و استخدام هيأت علمي بر اساس آگهي فراخوان جذب هيأت علمي
 • صدوراحكام حقوقي اعضاء هيات علمي
 • انجام امور مربوط به بورس تحصيلي اعضاء هيات علمي و نظارت بر عقد قراردادهاي محضري آنان
 • اجراي دقيق بخشنامه ها مربوط به افزايش حقوق و مزاياي اعضاء هيات علمي
 • اجراي ضوابط در انتخاب مديران اجرايي و مديران گروه و صدور احكام حقوقي مربوطه
 • نظارت بر روند حضور مديران اجرايي ، تهيه ليست کارکرد مديران اجرايي و محاسبه ساعات كار و اضافه كار آنان
 • اجراي ضوابط قانوني مربوطه در امرتكميل واحدهاي موظفي اعضاء هيأت علمي و رعايت حداقل و حداكثر سقف تدريس
 • نظارت بر انتخاب مدرس دروس مختلف از طريق گروه‌هاي آموزشي و دريافت مدارك و تعريف كد شناسايي در سيستم
 • بررسي و تأييد ابلاغيه هاي تدريس ودريافت قراردادهاي حق التدريس مدرسان مدعو
 • بررسي مدارك علمي و پژوهشي اساتيد حق التدريس و تعيين نرخ حق التدريس
 • برگزاري جلسات كميته منتخب واحد (بررسي امور مربوط به ترفيعات ساليانه ،تبديل وضعيت استخدامي وارتقاء علمي)
 • همكاري با معاونت پژوهشي در زمينه استخدام متخصصين مشمول خدمت وظيفه
 • نظارت بر اعطاء تسهيلات مالي مختلف به اعضاء هيات علمي
 • بازخريدمرخصي ( ويژه اعضاي هيأت علمي داراي پستهاي اجرايي كه به دليل ازدحام كار نمي توانند از مرخصي استحقاقي خود استفاده نمايند).
 • تهيه و ثبت آمار و اطلاعات مورد نياز مقامات ذيربط در مورد كادر هيأت علمي و مدرسان حق التدريس
 • انجام كليه مكاتبات مربوط به اعضاي هيأت علمي
 

 

دانشگاه آزاد اسلامی دهق

اصفهان، شهر دهق، بلوار سردار هاشمی

 کد پستی: 38785-85419     

 نمابر: 42275442

 شماره های تماس: 2- 42275960  

                             42275440-4

 پست الکترونیک: Mail@iaudehagh.ac.ir

 

     * دفتر مقام معظم رهبری

     * دفتر مقام معظم رهبری

     * پایگاه اطلاع رسانی آیت اله هاشمی رفسنجانی

     *پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

     * سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

     * پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد

* اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات

* مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی

* مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی

* اداره کل امور شاهد و ایثارگران

* خبرگزاری آنا

* خبرگزاری فرهیختگان

 


كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي دهق مي باشد.