پنج شنبه ٢٩ مهر ١٤٠٠
دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی
                                                    

شرح وظایف دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی

·         نظارت بر فعاليت گروه‌هاي آموزشی بر اساس ضوابط، مقررات و اختيارات

·         برگزاري شوراي برنامه ريزي و ارزيابي آموزشي با حضور کارشناسان مجرب و فرهيخته

·         تهيه ‌و تنظيم برنامه و محتواي آموزشي کليه رشته‌ها و واحد‌هاي درسي با همکاري گروه‌هاي علمي

·         انجام ‌تحقيقات ‌و مطالعات‌ در زمينه ‌نوآوري‌هاي ‌آموزشي‌ و تغييرات ‌و اصلاحات ‌لازم ‌در چارچوب ‌ضوابط

·         انجام مطالعات مربوط به سنجش آموزش، وضعيت کمي و کيفي داوطبان، دانش‌پژوهان، اساتيد و چگونگي روند فعاليت‌هاي حوزه‌هاي آموزش

·         بررسي ‌برنامه‌ها و سرفصلهاي‌ آموزشي ‌از طريق ‌کميته‌هاي ‌تخصصي ‌مربوط و ارسال به مراجع ذي صلاح جهت تصويب

·         اخذ مجوزهاي برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي

·         نظارت بر تنظيم و اجراي برنامه هاي درسي نيمسالها

·         تهيه ‌پيش ‌نويس ‌آيين‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها، مقررات آموزشي و رويه‌هاي اجرايي‌ با همکاري مديريت ها و کارشناسان جهت تصويب‌ درمراجع ذيصلاح

·         طراحي برنامه هاي ۵سالة معاونت آموزش و تنظيم ‌برنامه‌هاي ‌ساليانه ‌بر اساس مصوبات شوراي ذي صلاح مربوطه

·         بررسي طرح ها و برنامه هاي ارجاعي معاونت آموزش و ارائه راه کارها و پيشنهادات

·         نظارت بر نحوه اجراي آيين نامه ها و مقررات آموزشي و ارائه گزارش به مقام مافوق

·         ارزيابي کيفيت تدريس اساتيد

·         تهيه نقطه نظرات،پيشنهادات‌وانتقادات (نظرسنجی) کارشناسان، اساتيدواعضاء هيات علمي درخصوص امورآموزشي و اداری

·         تهيه آمار توصيفي و تحليلي از وضعيت هاي مختلف معاونت آموزش

·         به روز رساني و توسعه سامانه هاي آموزشي

·         ارائه گزارش دوره ای به مقام ما فوق

·         انجام امور محوله از سوی مقام ما فوق

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی دهق

اصفهان، شهر دهق، بلوار سردار هاشمی

 کد پستی: 38785-85419     

 نمابر: 42275442

 شماره های تماس: 2- 42275960  

                             42275440-4

 پست الکترونیک: Mail@iaudehagh.ac.ir

 

     * دفتر مقام معظم رهبری

     * دفتر مقام معظم رهبری

     * پایگاه اطلاع رسانی آیت اله هاشمی رفسنجانی

     *پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

     * سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

     * پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد

* اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات

* مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی

* مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی

* اداره کل امور شاهد و ایثارگران

* خبرگزاری آنا

* خبرگزاری فرهیختگان

 


كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي دهق مي باشد.